Perfil de Contractant

Contractació del servei del Casal d’Estiu i de Nadal de La Bisbal del Penedès mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa

En termini Núm. Expedient: 273/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Plec Prescripcions 02/03/2018 10:16:11 *

Plec de clàusules 02/03/2018 10:16:14 *

Acta mesa contractació 05/04/2018 08:02:30 *

Acta mesa contractació 3 11/04/2018 18:28:23 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant