Perfil de Contractant

Contractació d’obres de l’area d’estacionament d’autocars IES coster de Torre mitjançant procediment obert,

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 838/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 05 de setembre de 2017


Obtenció documentació tècnica:

Adjudicatari: CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA

NOTA ACLARATÒRIA: En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona del dia 17 d’agost s’ha publicat l’anunci de licitació de l’obra d’urbanització de l’àrea d’estacionament d’autocars a l’IES Coster de la Torre. El termini màxim per presentar les ofertes és el dia 5 de setembre de 2017. NOTA ACLARATÒRIA:El 15 de setembre de 2017 a les 11h del matí es procedirà a obrir el sobre B a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
DOCUMENTS

Plec de clàusules 04/08/2017 11:43:22 *

Plec tècnic 04/08/2017 11:43:26 *

Projecte estacionament 17/08/2017 09:15:51 *

sit emplaçament 17/08/2017 09:15:55 *

Topografic 17/08/2017 09:15:57 *

Infrs. tec 17/08/2017 09:15:58 *

Prop orden 17/08/2017 09:16:01 *

Enderrocs 17/08/2017 09:16:02 *

Pavimentació 17/08/2017 09:16:04 *

Cotes 17/08/2017 09:16:06 *

Perfils Lon 17/08/2017 09:16:08 *

Perfils Trans 17/08/2017 09:16:10 *

Serveis 17/08/2017 09:16:12 *

Canal Trans 17/08/2017 09:16:13 *

Det Pav 17/08/2017 09:16:16 *

Det Guals 17/08/2017 09:16:18 *

Det Sanej 17/08/2017 09:16:22 *

Det Aigua 17/08/2017 09:16:24 *

Det Enllumenat 17/08/2017 09:16:26 *

Anunci BOP 17/08/2017 09:29:47 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant