Perfil de Contractant

Pàgines: 1 2
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Contractació de la prestació del servei de comunicació i la dinamització dels perfils de xarxes socials 1417/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament Obres d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat públic a la normativa vigent per a la seguretat de les persones de les urbanitzacions de l’Esplai i Can Gordei 1196/2017 Contracte d'obra menor OBRES
Adjudicada definitivament Contractació d’obres de l’area d’estacionament d’autocars IES coster de Torre mitjançant procediment obert, 838/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Licitació redacció projecte de remodelació i direcció d'obres del poliesportiu 437/2017 SERVEIS
Pàgines: 1 2