Perfil de Contractant

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
En termini Licitació redacció projecte de remodelació i direcció d'obres del poliesportiu 437/2017 OBRES
En termini Contractació especial explotació servei de Bar Piscina Municipal 2017 193/2017 SERVEIS
En termini Contractació especial explotació servei de Bar Festa Major 2017 200/2017 SERVEIS
Pàgines: 1