Perfil de Contractant

Pàgines: 12345
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament ODL i Viver d'empreses 009-2015 SERVEIS
Suspesa Pisos Metge 026-2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament Camí Mas de Prades 002-2015 OBRES
Adjudicada definitivament Manteniment de camins 042-2014 SERVEIS
Suspesa Reparcel·lació sector 08 037-2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament Urbanització C/ La Mola 0034-2014 OBRES
Adjudicada definitivament Direcció facultativa Carrer de La Mola 035-2014 OBRES
Adjudicada definitivament Arranjament de diversos camins 029 Arranjament diversos camins OBRES
Adjudicada definitivament Complex esportiu, terapèutic i alberg 004 OBRES
Adjudicada definitivament Pisos C/ Unio 001 SERVEIS
Pàgines: 12345