CPEE Alba

Assessorament

Mida de la lletra: A A A
Portada > Escola Oberta > Assessorament
Assessorament
Assessoraments a professionals de diferents institucions educatives

Durant  el curs escolar diferents institucions educatives s’interessen per activitats, organització, treballs i tècniques, que apliquem a la nostra escola.

Actualment oferim suport metodològic i organitzatiu en l’atenció a alumnes amb necessitats educatives especials, als centres ordinaris de la nostra zona que ens ho demanen.

Aquest curs hem elaborat un registre per a què els diferents professionals que demanen assessorament als professionals de l’escola, realitzin una valoració.

Per realitzar aquests assessoraments cal que hi hagi una sol·licitud prèvia a gestió de centres i autorització. El professional extern ha de signar el document de confidencialitat.

Assessoraments a famílies

Considerem important donar suport i assessorament a les famílies que tenen infants amb necessitats educatives especials.

A la nostra escola no es realitza l’activitat de portes obertes. Aquesta presentació de l’escola  als pares nous es realitza individualment i en el moment que els pares ho demanen. Per fer la demanda, els pares truquen a l’escola i es queda per dia i hora. Són rebuts per un membre de l’equip directiu qui explica: titularitat de l’escola, serveis que ofereix, organització en classes, atenció dels serveis tècnics, projectes escola, equip de professionals, procediments per a la matriculació, ingrés i atenció que reben els alumnes des del primer dia.

Assessorament en la realització de treballs de recerca i d’investigació de diferents cursos de batxiller, cicles formatius i graus universitaris

Considerem important la tasca de donar suport i assessorament a estudiants tant individualment, com en petit o gran grup.

Per realitzar-lo cal que hi hagi una sol·licitud prèvia al centre (mail o telèfon) que es dirigirà a gestió de centres que haurà d’autoritzar-ho. Els alumnes hauran de firmar un compromís de confidencialitat.
nens a la Boca de la mina