CPEE Alba

Formació

Mida de la lletra: A A A
Portada > Escola Oberta > Formació
Formació
Des de l’escola valorem positivament les estades d’alumnes en pràctiques els quals ens faciliten un contacte amb les institucions formadores, aporten nous enfocaments educatius i ajuden a l’autoavaluació docent, la qual provoca una inevitable renovació i millora de la tasca educativa.

Per tant, l’escola facilitarà la realització de les pràctiques dels alumnes d’aquelles institucions que ho sol·licitin, d’acord amb els convenis establerts entre la Diputació de Tarragona i aquestes institucions, sempre que no alteri el funcionament habitual del centre.

El seguiment i la coordinació d’aquests alumnes el porta a terme el professional de cada àrea corresponent, amb coordinació de l’equip directiu.

Creiem que en els diferents tipus de pràctiques és necessària i imprescindible una coordinació efectiva amb els respectius tutors dels centres d’on provenen els alumnes i per part de l’escola es vetllarà perquè així sigui.

En el moment d’arribada d’aquests alumnes se seguirà el protocol d’acollida i signaran un document amb la finalitat de garantir la confidencialitat del centre i dels alumnes que s’hi atenen.

Mantenim conveni amb les següents institucions educatives:

  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat Ramon Llull
  • UNED
  • UOC
  • UAB
  • UG
  • Institut Gaudí (Reus)
nens i nenes a l'aula