CPEE Alba

Missió i Objectius

Mida de la lletra: A A A
Portada > Escola > Missió i Objectius > Missió i Objectius
Missió i Objectius
Objectius d’àmbit pedagògic i terapèutic
  • Afavorir el desenvolupament òptim de tots els alumnes segons les característiques pròpies i del seu entorn; mitjançant una atenció personalitzada i un abordatge interdisciplinari per tal d’aconseguir l’autonomia personal i la integració social plena i normalitzada.
  • És prioritari el treball d’hàbits personals i socials, aprenentatges escolars funcionals i contextualitzats, aprenentatges prelaborals i laborals, i les capacitats cognitives, motrius, comunicatives, emocionals i de relació.
  • Diagnosticar i reeducar els trastorns de llenguatge, parla i audició.
  • Prevenir, millorar  i habilitar els trastorns de moviment i postura.
  • Vetllar i promoure la salut i el benestar dels alumnes.
  • Promoure aspectes psicològics i emocionals tot afavorint la salut mental d’alumnes i famílies.
  • Intervenir en l’entorn social i familiar per millorar el seu benestar físic, mental i de suport econòmic i tècnic.
  • Oferir una atenció educativa significativa, funcional, global i contextualitzada, tot adaptant-se a les capacitats i necessitats de cada alumne.
L'hort de l'escola