CPEE Alba

Ampa

Mida de la lletra: A A A
Portada > AMPA > Ampa
Ampa
L’ Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA) del CPEE Alba (Diputació de Tarragona) és una associació, sense ànim de lucre, que agrupa les mares i pares d’alumnes de l’escola. El seu principal propòsit és col·laborar amb el centre educatiu per complementar la tasca educativa dels nens.

El nostre programa d’actuació consta:

 • Gestió i administració econòmica.
 • Comissions de treball.
 • Programació  i memòria de curs de l’AMPA.
 • Reunions de Junta.
 • Assemblees Generals; Ordinàries i Extraordinàries.

Junta de l’AMPA


 • Presidenta.              
 • Secretaria.       
 • Tresorer/a .               
 • Vocal de comissió d’extraescolars.
 • Vocal de formació.                 
 • Vocal de comunicació.       
 • Vocal d’actes culturals.

Àmbits  d’intervenció


 • Col·laborar, organitzar i promoure activitats educatives en el Centre.
 • Potenciar activitats entre pares/mares i nens/es  a les festivitats tradicionals i populars  Castanyada, Nadal, Carnaval,  Sant Jordi, festa final de curs.  
 • Promoure la participació de les mares i pares del Centre i representar-les.
 • Participar en el Consell Escolar del Centre i en les comissions que es deriven.
 • Interlocutors amb les diferents administracions.
 • Formació amb xerrades sobre temes d’interès educatiu que sol·licitin els pares.                                                                                                                                  
 • Serveis a les famílies amb el Casal d’estiu i activitats  extraescolars.

Dades de contacte

Telèfon: 692 263 683
E-mail: alba.ampa@gmail.compares, monitor i nena d'alt del cavall