CPEE Alba

Teràpia assistida amb gossos

Mida de la lletra: A A A
Portada > Activitats > Teràpia assistida amb gossos
Teràpia assistida amb gossos
Aquest curs escolar hem iniciat l’activitat de TAA (Teràpia assistida animals: Gossos) com a ampliació de l’oferta educativa i terapèutica de la nostra escola , on hi participen diversos alumnes amb característiques diferents.

Les TAA són interaccions en les que un animal és incorporat com a part del tractament, amb l’objectiu directe de promoure la milloria de les funcions físiques, psicosocials, cognitives dels nostres alumnes. Dirigides per un especialista en teràpia assistida en animals i desenvolupades amb l’ajuda del referent del grup d’alumnes a treballar.

Hi ha diferents vessants d’ intervencions amb gossos:

  • Educatives: És un treball amb alumnes de nivell més alt amb l’ objectiu de fer-los arribar aprenentatges de diferents àrees.
  • Terapèutiques: On es treballen bàsicament dues vessants: La relació i l’estimulació.
La relació: Es treballen habilitats socials, habilitats comunicatives, habilitats manipulatives (pentinar-lo, posar-li pinces, donar-li galetes ..). El gossos són cooterapeutes.

L’Estimulació: On es treballa amb els gossos des d’una vessant més sensorial: Tacte, vista, olors. Els gossos en aquest aspecte han de seguir les ordres directes del guia. El guia orienta el gos alhora que aquest ho fa amb l’alumne.
nena amb gos