CPEE Alba

Hidroteràpia / Natació adaptada

Mida de la lletra: A A A
Portada > Activitats > Hidroteràpia / Natació adaptada
Hidroteràpia / Natació adaptada
Les activitats a l’aigua incideixen en el desenvolupament integral del nen tant  a nivell psicomotriu, cognitiu, lúdic, de relaxació, socioafectiu i terapèutic.

Segons les possibilitats, edat i característiques de cada nen es programen uns objectius a portar a terme, d’aquesta manera el treball a l’aigua a més d’esdevenir lúdic també es terapèutic.

L’activitat està organitzada des del programa “Cap nen sense saber nedar” de l’Ajuntament de Reus. Diferenciem dos grups d’alumnes, els que son autònoms en els desplaçaments que van els dimarts i els depenents que van el divendres.

L’activitat aquàtica ofereix als nens amb diferents tipus de discapacitats fisiques, psiquiques i/o sensorials la possibilitat de gaudir i beneficiar-se de les propietats terapèutiques de l’aigua realitzant i experimentant amb l’ajuda d’una tercera persona d’unes sensacions i moviments que no poden realitzar en el medi terrestre.

L’objectiu general de l’activitat es afavorir el desenvolupament físic i psíquic del nen mitjançant un treball de percepció del seu propi cos i de les seves possibilitats en el medi aquàtic. Els objectius específics dependran del trastorn que presenti, es per això que en alguns d’ells per les seves necessitats i característiques es requereix el treball individual amb un sol monitor i amb una piscina poc profunda.
nens a la piscina